disky-alu.cz/

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém o

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém o

Tyto obchodní podmínky jsou závazné k www.icarauto.cz/alu-disky

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem (dále jen " www.icarauto.cz/alu-disky ") na straně dodavatele a zákazníkem, návštěvníkem (dále jen "objednatelem“) na straně kupujícího.

1. Cenové podmínky

Seznam zboží zobrazovaný na stránkách www.icarauto.cz/alu-disky  je chápán jako návrh kupní smlouvy. Dopravné a balné činí v rámci ČR 490,- CZK.

2. Podmínky a možnosti úhrady

Platba dobírkou  řidiči kurýrní služby při převzetí zboží. Zákazník platí zboží výhradně dobírkou, není-li mezi objednatelem a dodavatelem sjednáno plnění na základě zálohové platby předem.

 

Platba běžným bankovním převodem  po předchozí domluvě, jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo objednávky.

 

U dražších zásilek si provozovatel vyhrazuje právo požadovat od zákazníka zálohu předem avšak až po předchozí domluvě se zákazníkem.

3. Podmínky dodání

Termín expedice zboží www.icarauto.cz/alu-disky  vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Standardní termín expedice jsou 2 pracovní dny od ověření objednávky, maximální termín expedice je 10 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty, o kterém bude zákazník vždy informován a to buď emailem nebo telefonicky! Provozovatel se však zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. U neobvyklých rozměrů a dezénů pneumatik, je doba dodání ovlivněna stavem skladových zásob našich dodavatelů.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě výrazné změny ceny zboží nebo v případě nedostupnosti či ukončení výroby zboží.

4. Záruční podmínky

Icarauto.cz/alu-disky poskytuje na výrobní vady jím nabízeného a prodávané zboží záruku 2 roky. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě, že zákazník nemá doklad o převzetí zboží, počíná záruční lhůta běžet dnem vystavení daňového dokladu.

  1. PŘED MONTÁŽÍ alu kol důkladně zkontrolujte všechny dané rozměry, zda korespondují s Vaší objednávkou a vozem pro který jsou kola určena. Před montáží pneumatik vyzkoušejte zda kolo opravdu pasuje na daný vůz jak na přední, tak i zadní nápravu. Před vyzkoušením alu kola řádně očistěte náboje a brzdiče od nečistot, zkuste nasadit na náboj nejdříve středící kroužek, zda velikostí odpovídá (tolerance je velice malá), poté tento středící kroužek zkontrolujte, zda pasuje do příslušného alu kola, dále toto kolo nasaďte opatrně na náboj vozu s použitím příslušného středícího kroužku (nejsou-li kola přesně vrtána). Řádně zkontrolujte prostor kolem paprsků alu kol a třmenu brzdičů, kolem vnitřního límce kola a podvozku, zda je zde dostatek místa pro pohyb alu kola, nedotýká-li se alu kolo na těchto místech, zkuste zda lze kolem volně otáčet. Vyzkoušejte, zda kolové šrouby/matky mají dostatečnou délku pro použití, dosedací plochu schodnou s alu kolem, průměr závitu a stoupání jako automobil, nesouhlasí-li šrouby/matky s příslušným vozem či alu kolem nepoužívejte tyto pro montáž. S montáží pneumatik na alu kola či ocelové disky a jejich montáží na vůz se vždy obraťte na odborný servis. Dbejte, aby pneumatiky byly obuty na speciálním zařízení pro montáž na alu kola. Kola nechte řádně dotáhnout momentovým klíčem dle dat výrobce automobilu. Po ujetí 100 km alu kola znovu dle instrukcí dotáhněte na požadované hodnoty.
  2. PO MONTÁŽI alu kol důkladně zkontrolujte zda nebyly při montáži poškozeny. Zkontrolujte, zda kolový klíč ve vozidle odpovídá použitým šroubům/matkám a odpovídá velikosti děr pro šrouby/matky.
  3. ÚDRŽBA. Pro mytí alu kol nepoužívejte auto myčku či jiné mechanické přístroje. Nepoužívejte agresivní chemické čističe, odmašťovadla, rozpouštědla pro mytí alu kol (čističe na alu kola apod.). Vždy použijte neutrální čistící prostředky (auto šampon) s jemným hadříkem, pro opláchnutí použijte vlažnou vodu. Alu kola neotírejte čímkoliv na sucho, může dojít k poškození jejich povrchového lakování.
  4. PROVOZ. Vyvarujte se kamenitým a špatným komunikacím pokud je to jen možné. Pokud nejsou alu kola výrobcem výslovně určena pro zimní provoz, nelze uplatnit záruku pro poškození při používání v zimním období a nevhodných podmínkách.
  5. ZÁRUKA. Výrobce je plně odpovědný za skryté výrobní vady podle občanského a obchodního zákoníku po dobu 2 let od zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, použitím k jiným podmínkách než je zboží určeno, neodbornou montáží, mechanickým či jiným poškozením v provozu, při čištění nebo při nevhodném skladování, nedodržením návodu k použití, nadměrnému zatížení a podmínkám v rozporu s doporučením výrobce, živelnými pohromami, vyšší mocí.

5.

Veškeré objednávky se považují za oboustranně závazné v okamžiku, kdy www.icarauto.cz/alu-disky  objednateli elektronicky potvrdí převzetí objednávky. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce Obchodních a reklamačních podmínek  a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti provozovatele www.icarauto.cz/alu-disky .

Doprava PPL

Doručení zásilky - řidič Vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s Vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí Vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilku Vám standarně doručíme v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit)

Osobní převzetí

Osobní převzetí je možné na adrese:
Areál IKEM, budova S1,
Vídeňská 1958, Praha 4, 140 21

a to vždy po obdržení emailu s potvrzením o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí. Dodavatel si vyhrazuje právo Vás v případě potřeby kontaktovat a domluvit se s Vámi na konkrétní datumu/času dle časových možností obou stran.

Reklamační řád

Reklamační řád alukolacom vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě.

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel podpisem faktury nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

Povinnost kontroly. Objednatel je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje www.icarauto.cz/alu-disky . Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu – daňový doklad, je povinen ihned informovat www.icarauto.cz/alu-disky , pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Reklamace zásilek www.icarauto.cz/alu-disky  může být uplatněna pouze na adresu dodavatele:

 

Ing. Ivan Křížek - ICAR

Areál IKEM, budova S1,

Vídeňská 1958, Praha 4, 140 21

www.icarauto.cz/alu-disky  TEL.:+420 608 236 437

 

Náklady na dopravu reklamace do sídla nese objednatel, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou, proto Vám doporučujeme zásilku pojistit. icarauto.cz/alu-disky  vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel icarauto.cz/alu-disky  prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu s ustanovením zákona č.101/2000sb. o ochraně osobních údajů. Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží pouze pro vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím osobám.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2012

Všechna práva vyhrazena © Icarauto 2011
 
Alu kola
Kategorie
Info

Pneuservis Praha »

Icarauto.cz Vám nabízí i kvalitní servis a odbornou montáž kol.

Obsah košíku
  • Košík
  • Cena bez DPH:
    0,- CZK
  • celkem: 0,-

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém o